Servicii de ocupare și formare profesională

CRITERII DE SELECTIE PENTRU PARTICIPAREA LA CURSURI DE INITIERE SI CALIFICARE


Formare profesionala (activitatea 2.1 a proiectului)

Persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:


 1. are domiciliul  in comunitatea  marginalizata – sat Cheud, comuna Napradea, jud. Salaj (conform CI sau in fapt, conform declaratiei pe propria raspundere);
 2. are varsta cuprinsa intre 16-64 ani (cu conditia ca persoana sa nu aiba statut de elev/student si sa NU urmeze o forma de invatamant);
 3. are 4 clase absolvite in cazul in care aceasta opteaza pentru cursuri de calificare nivel initiere;
 4. are 8 clase absolvite in cazul cursurilor de calificare de nivel 1;
 5. doreste inscrierea in cadrul acestei activitati prin completarea unei cereri;
 6.  nu a mai urmat un curs de calificare profesionala identic cu cel pe care-l va urma in cadrul proiectului (declaratie pe propria raspundere);
 7. NU este angajata cu forme legale (cu exceptia cazurilor conform articolului 66 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă „serviciile de formare profesională se asigură, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, şi pentru            persoanele aflate în următoarele situaţii: a) au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani sau 7 ani în cazul copilului cu handicap; b) au reluat activitatea după perioada îndeplinirii serviciului militar activ; c) au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacităţii de muncă după pensionarea pentru invaliditate)
Documente personale necesare pentru inscriere:
 • Copie act de identitate (valabil);
 •  Document care sa ateste studiile absolvite;
 • Copie certificat de nastere;
 • Copie certificat de casatorie (in cazul doamnelor)
 • Adeverinta medicala cu mentiunea „Apt pentru curs”

CRITERII DE SELECTIE PENTRU FURNIZARE SERVICII OCUPARE

Informare si consiliere profesionala, mediere pe piata muncii interna - activitatea. 2.2 a proiectului

Persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 1.  are domiciliul  in comunitatea  marginalizata – sat Cheud, comuna Napradea, jud. Salaj (conform CI sau in fapt, conform declaratiei pe propria raspundere);
 2. are varsta cuprinsa intre 16-64 ani;
 3. doreste inscrierea in cadrul acestei activitati prin completarea unei cereri.
Documente personale necesare pentru inscriere:
 • Copie act de identitate (valabil);
 • Document care sa ateste studiile absolvite.