Despre

Proiectul "TRAISAREL DÈMNO ANDA CHEUD - Servicii integrate pentru o viață demnă", cu ID 102039 este finanțat în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.


Obiectivul general al proiectului este implementarea pentru comunitatea de romi din localitatea Cheud, județ Sălaj, respectiv pentru 510 persoane, a unui pachet de măsuri integrate de incluziune socială, combatere a sărăciei și a oricărei forme de discriminare.
Prin proiectul de față, se dorește abordarea integrată si multidimensională a nevoilor identificate la romii din Cheud, astfel încât intervențiile proiectului să întrerupă cercul vicios al lipsei de coerență în aplicarea măsurilor de integrare socială, să reducă excluziunea socială, sărăcia și discriminarea. Astfel, prin intervenția cu măsuri/servicii integrate, adaptate nevoilor individuale ale membrilor comunității, proiectul își va atinge scopul și efectele pozitive la nivel individual si de grup/comunitate, vor putea fi măsurabile și vizibile pe termen lung.
Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului si apelului, tocmai prin abordarea multidimensionala, specifică, coerentă și integrată a nevoilor individuale indetificate; ariile intervenției integrate în Cheud fiind:
  • creșterea nivelului de educație prin furnizarea programului „A doua șansă. Efectul pozitiv pe termen lung va fi acela că urmare a completării studiilor vor intruni condițiile de acces la formare profesionala si angajare într-o formă calificată;
  • acces la servicii de sprijin pentru găsirea și păstrarea unui loc de muncă, inclusiv formare profesională. Efectul pozitiv pe termen lung, pe de o parte, va fi că romii din Cheud vor avea abilitățile, deprinderile, cunoștințele și competentele necesare accesării respectiv păstrării unui loc de muncă și independență economică prin faptul că vor avea statutul de persoană activă pe piața muncii internă, iar pe de altă parte dependența față de prestațiile sociale va fi scăzută;
  • independență economică prin antreprenoriat inclusiv  în rândul femeilor rome;
  • acces la servicii sociale și medicale de calitate. Prin existenta serviciilor in comunitate se va asigura o mai bună abordare a nevoilor individuale si respectiv inserție în societate;
  • identificarea solutiilor de trecere in legalitate a proprietatilor ocupate de grupul tinta si trecerea in legalitate. Efectul trecerii în legalitate se va răsfrânge asupra siguranței locative iar procentul  gospodăriilor ce nu dețin locuința în proprietate personală la nivel național va fi scăzut;
  • îmbunătățirea condițiilor de locuit; Efectul pozitiv va consta în faptul că urmare a intervenției pe locuire a proiectului, romii din Cheud vor locui in condiții benefice sănătății, siguranței familiale și demnității umane; 
  • intervenții pentru combaterea discriminării.

Obiectivele specifice ale proiectului
OS 1. Furnizare catre 35 de tineri si adulti din Cheud, a programului integrat de interventii specifice în serviciile de educatie ”A doua Șansă” pentru completarea nivelului de școlarizare si crearea premiselor de participare la formare profesionala pentru adulti.
OS 2.1.  Organizarea si furnizarea a 13 programe de formare profesionala in meserii cerute pe piata muncii interna, pentru 169 de persoane din Cheud din care cel putin 156 vor fi certificate profesional.
OS 2.2. Dezvoltarea si furnizarea de servicii de informare, consiliere si mediere pe piata muncii furnizate pentru un numar 255 de persoane din Cheud.
OS 3. Furnizarea de servicii de consiliere, consultanță/mentorat, formare profesională antreprenorială pentru un numar de 20 de persoane din Cheud și subvenționare înființare și sprijin post înființare firme pentru 10 din cele 20 de persoane.
OS 4. Dezvoltarea și furnizarea unui pachet integrat de servicii sociale si medicale pentru 180 copii si 330 adulti, incluisv persoane cu dizabilitati si varstnici.
OS 5. Lucrari de îmbunătățire a condițiilor de locuire la 130 de case, respectiv familii din Cheud.
OS 6. Asistență juridică și reglementări acte pentru 130 de familii, prin consacrarea drepturilor de proprietate asupra imobilelor ocupate de aceștia în Cheud.
OS 7. Organizare si derulare a 11 tipuri de actiuni și evenimente pentru combaterea discriminării și promovarea multiculturalismului prin implicarea activă a membrilor comunității din Cheud.