EVENIMENTE‎ > ‎

ACCES SPRE SUCCES pentru cursanții ADS

posted 28 Oct 2019, 05:39 by Proiecte ASSOC   [ updated 28 Oct 2019, 05:40 ]
        Proiectul TRAISAREL DÈMNO ANDA CHEUD - Servicii integrate pentru o viață demnă din cadrul PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei a reprezintat pentru pentru comunitatea din Cheud, județul Sălaj, mai exact pentru cei 41 de cursanți din grupul țintă oportunitatea de a studia în cadrul programului A DOUA ȘANSĂ, învățământ secundar inferior.
        Programul A doua şansă nu reprezintă doar  o măsură de prevenire a abandonului şcolar, ci permite acordarea unei atenții deosebite  pentru componenta educativă, dar şi pentru cea a suportului social. În general, cursanții din program au probleme complexe, provin din familii cu un nivel de trai scăzut, dar toate acestea nu au reprezentat un impediment pentru ca cei 41 de cursanți să parcurgă si anul II de studiu, secundar inferior.
Progresele înregistrate au fost vizibile și nu au vizat numai nivelul de cunoștințe achiziționate pe parcursul celor doi ani de studiu, cât mai ales schimbările în bine care s-au produs la nivel comportamental, atitudinal. Mulți dintre cursanți au apreciat faptul că au fost tratați cu respect și înțelegere de cadrele didactice, expert și coordonator. Problemele lor au trecut dincolo de sala de clasă, iar sprijinul oferit i-a ajutat să-și recâștige încrederea în sine.
        Finalizarea celor doi ani de studiu s-a concretizat cu eliberarea documentelor de absolvire care le vor permite cursanților să-și continue parcursul școlar. La cererea elevului, se poate realiza transferul acestuia de la o unitate de învăţământ la altă unitate de învăţământ în care se derulează Programul „A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior, cu acordul celor două unităţi de învăţământ. Transferul se poate realiza în orice moment al anului şcolar, iar, pentru început, 3 dintre cursanți au solicitat continuarea studiilor într-o altă unitate de învățământ, în acest an școlar. Este o realizare importantă, având în vedere că, până la demararea proiectului TRAISAREL DÈMNO ANDA CHEUD - Servicii integrate pentru o viață demnă aceste persoane erau neșcolarizate.
        Activitățile din proiect vor continua cu Campania de conștientizare destinată creșterii ratelor de continuare a studiilor și cu Programul de consiliere și educație parentală furnizat familiilor copiilor și persoanelor care se află în afara sistemului educațional.
Coordonator activități P2
Prof. LAURA CRIȘAN